بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

نمایندگی ها

دارای نمایندگی های فعال در مبادی ورودی افقانستان و آسیای میانه, شهرها و مرزهای:

بیرجند

میل 78 (ماهیرود)

میل 73 (گلورده)

پرویز خان

مشهد

دوغارون

باجگیران

لطف آباد

سرخص

میلک

میرجاوه

تهران

بندر عباس

باشماق مریوان

یزدان