بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

مشاوره و خدمات

بازرگانی بین المللی خامه زر  در راستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره خدمات بازرگانی,واردات,صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید.