بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

كالاهاي ترانزيتي در صورت عدم خروج به موقع از كشور قاچاق محسوب مي‌شود

معاون حقوقي و نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: چنانچه كالاهاي عبوري خارجي (ترانزيتي) در مهلت مقرر از كشور خارج نشود و دلايل موجه مربوط به اين امر به اطلاع گمرك نرسد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي خواهد شد. ناصر علي‌مددي جهرمي گفت: باتوجه به حساسيت خروج به موقع كالاهاي عبوري خارجي از گمركات كشور و باتوجه به گزارشات و پرونده‌هاي متعدد مطروحه در مراجع قضايي به جهت عدم توجه به موارد قانوني و عدم توجيه شركت‌هاي حمل‌ونقل و به ويژه رانندگان ذيربط و وجود تأخيرهاي طولاني بدون اطلاع‌رساني به گمرك، اين امر مشكلاتي را براي صاحبان كالا و گمرك به وجود آورده است. وي تأكيد كرد: به استناد ماده 57 قانون امورگمركي هرگاه عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. معاون حقوقي و نظارت اظهار داشت: به استناد ماده 97 آ.ا.ق.ا.گ در مواردي كه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي‌شود، عبوردهنده يا حامل بايد مراتب را به نزديكترين گمرك اطلاع دهد، تا با نظارت گمرك و پس از رفع مشكل يا بارگيري كالا در وسيله ديگري كه قابل مهروموم (پلمب) باشد كالا عبور داده شود. جهرمي افزود: در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهروموم (پلمب) در اسناد مربوطه مراتب به گمرك‌هاي ورودي و خروجي مي‌بايست اعلام گردد. وي همچنين خاطرنشان كرد: در صورت عدم رعايت موارد فوق، باستناد تبصره 2 ماده 57 ق.ا.گ چنانچه كاميون با تأخير بيش از 10 روز به گمرك خروجي واصل گردد مشمول مقررات قاچاق گمركي خواهد بود.