بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

بررسي راه‌هاي توسعه همكاري گمركي بين استان‌هاي فراه افغانستان و خراسان جنوبي

مسئولان استان «فراه» افغانستان و استان خراسان جنوبي درخصوص افزايش همكاري‌هاي گمركي و تسهيل و تسريع تبادل كالا بين طرفين ديدار و گفتگو كردند.

 

به گزارش روابط‌عمومي گمركات استان خراسان جنوبي در اين ديدار كه مابين والي استان فراه افغانستان، رئيس گمرك اين استان و هيئتي از تجار و بازرگانان افغاني و استاندار، مديركل گمرك و استان خراسان جنوبي و نماينده دفتر همكاري‌هاي بين‌الملل گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، طرفين در مورد همكاري بيشتر و رفع موانع موجود براي تسهيل و تسريع تبادل كالا به بحث و بررسي پرداختند.

راساس اين گزارش هيئت افغاني همچنين از گمرك مرزي ماهي‌رود و گمرك مستقر در بازارچه گلورده بازديد كردند و از نزديك با فعاليت‌هاي اين گمركات آشنا شدند.